186-211, Cambridge University Press, New York

محمد سلیمانی پرسید: «سؤال منطقی و زیربنایی این است که چرا هر وقت دولتی اصلاحطلب بر سرکار آمده است، قیمت فروش نفت آن قدر پایینمی آید که گاه کفاف هزینه تولید رانمی دهد؟ حال سؤال این است که سهم تلاش دولت سیزدهم در خنثیسازی تحریم (و افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی) چقدر بوده است؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم توضیح داد: منابع مالیاتی در سال آینده حدود ۴۴۰ همت پیش بینی شده است، همچنین نفت ۳۸۱ همت پیش بینی شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سال آینده در کشور ۶۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می شود، گفت: کل درآمد نفتی ما ۲۶ میلیارد دلار است که صرفا ۶۲.۵ درصد آن را می توانیم تبدیل و استفاده کنیم. این هواپیما که قرار بود برای رقابت با ایرباس SE A۳۵۰ و بوئینگ ۷۸۷ ساخته شود، سالهاست به دلیل اختلافات بین مقامات دو طرف از برنامه خود عقب افتاده است.

از سوی دیگر کیومرث فتحالله کرمانشاهی معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «نود اقتصادی» در واکنش به اظهارات عبدالناصر همتی در نقد عملکرد دولت فعلی در رشد صادرات غیرنفتی اظهار کرد: اینکه ۱۰ قلم کالای اول صادراتی ما پایه نفتی دارد، چیز جدیدی نیست و آقای همتی کشف جدیدی نکردهاند، اما معلوم نیست چرا الان یادشان افتاده که در این زمینه صحبت کنند؟

برای مثال فرض کنید در شهری کارخانه فرآوری ذغالسنگ وجود دارد که تمامی افراد در آن استخدام میشوند. بعضی از این شرکتها، بزرگ هستند، تعداد زیادی نیروی کار استخدام کردهاند و هزاران سهامدار دارند.

لازم بذکر می­باشد که درنظر گرفتن شوک درآمد نفتی به جای شوک قیمت نفت از آنجا ناشی می­شود که چون در کشورهای نفت­خیز این درآمدهای نفتی است که به اقتصاد تزریق می­شود و از آنجا که ممکن است تغییر در برابری نرخ­های ارز نیز علاوه بر قیمت نفت در کاهش و یا افزایش درآمدهای نفتی موثر باشد، لذا به­نظر می­رسد درنظر گرفتن شوک درآمدی نفت برای کشورهای صادرکننده نفت مناسب­تر باشد.

چین، هند و روسیه از جمله مشتریان نفتی ایران بودند که با تشدید تحریمها خرید نفت خود را محدود کردند و حتی گفتند که خرید نفت آنها به صفر رسیده است.

در راستای تقویت صنایع داخلی و در اجرای این پروژه میزان سهم داخلی تا ٦٥درصد تحقق یافته است. همچنین براساس نتایج بلندمدت، تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد بر تشکیل سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری داشته و اثر نرخ بهره واقعی نیز طی دوره مورد بررسی منفی و معنی دار بوده است.

1996) اثر شوک­های قیمت نفت را بر روی تولید و دستمزدهای واقعی با فرض رقابت ناقص در بازار محصول مورد بررسی قرار می­دهند.

به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می تواند در رونق اقتصادی و ایجاد منابع برای سرمایه گذاری بسیار سودمند باشد اما از طرفی اثر وفور منابع طبیعی روی سرمایه گذاری به ویژگی های خاص نهادی و سیاسی هر کشور بستگی دارد. مهم ترین ویژگی های تعیینکننده ساختار بازار ها را در ادامه شرح دادهایم.

یکی از مراحل مهم الگوسازی پویاییشناسی سیستم، تعیین اعتبار الگو است. قراردادهای بازاریابی و تولید، دو ابزار مهم شرکتهای انحصار چندجانبه برای اداره کردن و دستکاری بازارهای کشاورزی و در نهایت، انباشتن سرمایه به شمار میروند.

صمدی و عیدیزاده (1392) در مطالعهای با عنوان «طراحی یک مدل دینامیک برای تدوین سیاستهای صنعت گاز ایران تا افق چشمانداز 1404» با استفاده از رهیافت پویاییشناسی سیستم به بررسی وضعیت صنعت گاز ایران و امکان دستیابی به اهداف سند چشمانداز 1404 پرداختهاند. ۱۷۵ همت فقط مربوط به سررسید اوراق است که پیش از این استفاده شده و ما باید آن را پرداخت کنیم.

حال به نظر میرسد که امسال نیز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ قصد دارد درباره این دو موضوع تصمیمگیری کند. وزارت نفت نیز به عنوان یک وزارتخانه دولتی موظف به توسعه میادین نفتی و گازی بوده و بابت انجام این اقدامات طبق قانون، سهم ۱۴.۵ درصدی از درآمدهای این انفال دریافت خواهد کرد.