۷ برابر درآمد نفتی ایران هزینه فوتیهای آلودگی هوا – تجارتنیوز

نظری فاطمه. بررسی اثر درآمد نفتی بر درآمد مالیاتی کشورهای صادرکننده نفت. افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و تبديل آن به ذخاير ارزي و همچنين پول داخلي در اثر کسر بودجه و واردات بي رويه با دلارهاي نفتي و نه صادرات غيرنفتي از دلايل مهم افزايش نقدينگي کشور بوده و از آنجايي که اين افزايش در اثر فعاليت هاي مولد نبوده، اثرات مخرب زيادي بر اقتصاد کشور گذاشته است.

حاصل اين تحقيق از تاثير فوق العاده درآمدهاي نفتي بر نقدينگي کشور حکايت دارد و هر يک دلار وارد شده به کشور در اثر فروش نفت، در اثر تقويت ذخاير ارزي، افزايش واردات و هر دليل ديگري نقدينگي کشور را حدود 6.5 برابر ارزش ريالي آن افزايش مي دهد. با وجود اینکه خط لوله اول قدرتسیبری در سال گذشته به ظرفیت کامل خود رسیده بود، چین میزان اندکی گاز از طریق خط لوله از روسیه خریداری کرد و گاز طبیعی مایع(LNG) همچنان سهم بیشتری از تجارت طرفین را به خود اختصاص داد، با این حال پس از تکمیل پروژه، این خط لوله مجموعا ۸۸میلیارد مترمکعب معادل ۴۴درصد از کل واردات ۲۰۰میلیارد مترمکعبی گاز طبیعی چین است را تامین خواهد کرد.

این کشور 7000کیلومتر مکعب ذخیره گاز طبیعی دارد که معادل 5 درصد از کل ذخایر گاز طبیعی جهان است.امروزه قطر نه به دلیل حجم ذخایر نفتی بلکه به دلیل پتانسیل بالا در تولید و صادرات گاز طبیعی وگاز طبیعی مایع موردتوجه سرمایه داران بزرگی همچون امریکا است. این کشور پنجمین کشور پردرآمد نفتی جهان و سومین کشور پردرآمد در سازمان اوپک است . این کشور هفتمین تولید کننده بزرگ اوپک و نهمین کشود پردرآمد نفتی جهان محسوب می شود .

سهم امارات 5.9 درصد از کل درآمد نفتی جهان است. در حالیکه نوسانات بورس تاثیر مثبتی بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران دارد.

بحث نفت و صادرات نفت ایران این روزها بار دیگر بر سر زبان ها افتاده است . به منظور برآورد نوسانات تولید ناخالص داخلی از روش واریانس شرطی (GARCH) و برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت درآمد نفتی با تولید و نوسانات تولید ناخالص داخلی، از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و با کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها در همجمعی وجود روابط بلندمدت میان متغیرها تأیید می شود.

۱۷۵ همت فقط مربوط به سررسید اوراق است که پیش از این استفاده شده و ما باید آن را پرداخت کنیم. در مصارف هدفمندی با وجود اینکه برنامه دولت حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه ها است لیکن پیش بینی 42,800 میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی همانند سال 1400 قابل تأمل است و در نهایت اینکه پیش بینی مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای صندوق ملی مسکن با عنوان “اجرای قانون جهش تولید مسکن”، اهداف قانون جهش تولید مسکن را تامین نمینماید.

بهتر است متوسط سهم صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید از سال 93 تا 1400 مبنا قرار می گرفت اما به دلیل آنکه عملکردی دقیقی از بخش اعظم امسال وجود ندارد و همچنین عملکرد سال آینده مشخص نیست، مبنا از سال 92 تا 99 گرفته شد. طبق اطلاعات بدست آمده از سازمان برنامه و بودجه، دولت تدبیر و امید به طور متوسط از سال 92 تا پایان 4 ماهه ابتدایی 99 در عمل و به صورت متوسط، سالانه 18.9 از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کرده است.

اما همانطور که اشاره شد، دولت عملا فقط 18.9 درصد از این درآمدهای ارزی را به صندوق توسعه واریز کرده یعنی دولت حتی سهم صندوق توسعه مطابق قوانین بودجه را نیز رعایت نکرده است. بهعبارت دیگر کل منابع دلاری دولت برای سال آینده در این سناریو ۱۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار محاسبه شده که سهم نفت خام و میعانات گازی با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش به ۱۰ میلیارد و ۴۰۲میلیون دلار رسیده و سهم گاز در مقایسه با سناریوی اول ثابت مانده است.

بهرغم اینکه انتظار میرفت کاهش وابستگی به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه۱۴۰۰ باشد ولی با اینکه در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفتخام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، بررسی دقیقتر دیوان محاسبات نشان میدهد وابستگی بودجه به نفت حداقل ٥٠ درصد است. دیوان محاسبات کشور با بررسی لایحه بودجه، درصد کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را به میزان ۲۳ درصد منابع عمومی دولت اعلام کرد.

ضریب استخراج از منابع توسعه نیافته نیز بر اساس یافتههای محقق از آمارهای ترازنامه انرژی کشور در سالهای مختلف تعیین شده است. در چنین شرایطی ایران با توجه به روابط حسنه با هند و امکان ارتباطگیری نسبتا خوب با پاکستان و افغانستانی که اکنون به دلیل حضور طالبان، تاثیرپذیری جدی از اسلامآباد دارد، پروژههای گازی مشخصی را برای تامین دستکم بخشی از انرژی موردنیاز این کشورها تعریف کرد. درآمد نفتی ایران در سال 2017 میلادی بنا بر امارهای ارائه شده در worldstopexport برابر با 40 میلیارد و صد میلیون دلار بوده است.

نیجریه در سال 2017 برابر با 33 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت . در قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مقرر شد ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه پنجم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد، ولی در عمل ۱۷.۳ درصد از آن محقق شد.

در قانون برنامه ششم توسعه و در قوانین بودجه مذکور از سهم صندوق توسعه ملی که به ترتیب برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد است، به دولت داده شود که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حساب شود. با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته درخصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، در حالتی خوشبینانه دولت میتواند ۱۰ درصد از منابع پیشبینی شده در این بخش را وصول کند.

در نتیجه منطقی به نظر نمیرسد که از یک طرف شرکتهای تابعه وزارت نفت تشویق به بنگاهداری شوند و از طرف دیگر تنها منابع درآمدی و سودآوریشان از آنها گرفته شود.

در نتیجه می­توان گفت که اثرات وقفه­های GDP در رژیم 2 بیشتر از رژیم یک بوده است. سهم این کشور آفریقایی از درآمد نفتی کشورها در جهان 3.6 درصد بود.