«هاشمی، خاتمی، موسوی و کروبی توسط سرویسهای جاسوسی مدیریت میشدند»!

بهادریجهرمی در پاسخ به سوالی درباره سفر آیتالله رئیسی به روسیه تصریح کرد: آقای رئیسجمهور به دعوت آقای پوتین سفری به مسکو خواهند داشت. فروش پوتین زیپ دار باعث شد که نظامیان در تمام دنیا بتوانند در کمترین زمان پوتین نظامی خود را پوشیده و در محل خدمت حاضر شوند. در هر نقطهای از نقاط کشور که حرکتهای تجزیهطلب در آنجا زمینهای داشت، انگشت آمریکائیها را ما دیدیم؛ گاهی پول آنها را، و حتی در مواردی عناصر آمریکائی را ما در آنجا دیدیم؛ این برای مردم ما خسارت زیادی داشت. مقام شوالیهای معمولاً به اشخاصی اعطا میشود که کار مهمی برای جامعه بریتانیا در حوزه هنر، امور نظامی یا دیگر حوزهها انجام دهند. حسین شیخ الاسلامی، بهمن شریفزاده، عبدالرضا داوری، علی اکبر جوانفکر مرتضی تمدن از دیگر همراهان احمدی نژاد در این نشست خبری بودند. شاید اگر تلاشهای علی اکبر جوانفکر نبود این سردرگمی بیشتر میشد. در میان وزاری او برکناری داوو دانش جعفری، وزیر اقتصاد، استیضاح علی کردان، وزیر کشور، برکناری مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دهم و عزل منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت نهم و دهم بیش از سایر برکناریها و استیضاحها جنجالی شد.

برای همین نمیخواهد وارد عرصه نزاع سیاسی در مجلس بشود. بهرغم همه این انتقادات البته باید اشاره کنیم که خود این مصاحبه و ایدههایی مثل پخش آهنگهای جنجالی آن دوران برای احمدینژاد، جالب و جسورانه بود. احمدی نژاد در این نشست به همه نشان داد که انگلیسی را خوب یاد گرفته است. پارکینگ سالن شده است به شدت بد آماده شده بود و شلوغی در آن موج میزد. آیا با توجه به سکوت آقای احمدینژاد در انتخابات مجلس و بیطرفی و استقلال چهرههایی چون ناطقنوری و لاریجانی، میتوان گفت عملا اصولگرایان عرصه را به حامیان دولت و اصلاحطلبان واگذار کردهاند؟ وی افزود: با توجه به این که اختلافاتی پیرامون موضوعاتی وجود دارد؛ روند کار سریع نیست. او ارسال این پیام برای مردم آمریکا را مثبت ارزیابی کرده و گفت: در این پیام گلههای ایران نسبت به عملکرد دولت آمریکا به گوش مردم آمریکا رسانده می شود. من شخصی باهوش هستم و لازم نیست که در هر روز برای 8 سال آینده بیایند یک چیز را دائم در گوش من فرو کنند. احمدی نژاد گفت برای خبرنگاران ترجمه کنید تا آنها هم متوجه سوال شوند. ظاهرا کارکرد دلشاد تا به آن حد بود که با ایجاد اتحاد و هماهنگی میان بخشهای مختلف کنیسه، رشد عضویت در این مجموعه را تا 30 درصد بالا برد.

اینها اگر در میدان باشند شوق غلبه دارند و اگر در میدان نباشند یاس از غلبه دارند؛ ولی آنهایی که اصلا به تقابل فکر نمیکنند نه. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری هیل، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا شنبه در پیامی توییتری نوشت: نه تنها دموکراتهای بیکاره در انتخابات ۲۰۲۰ دخالت میکنند بلکه همچنان در انتخابات ۲۰۱۶ هم دخالت دارند. نه. چه کسانی؟ منظور شما یکتا است؟ تقریبا کسانی که کارت خبرنگاری بر گردن نداشتند وظیفه کف زدن برای احمدی نژاد را به عهده داشتند. همان که شما فکر میکنید اصلاحطلبان هم برای آن تلاش کردند که اگر این بوده، خیلی هم خوب بوده است. اگر قانون اساسی را بگویید که به شما حق نداده است، قانون عادی را بگویید، حق نداده است، عقل و انسانیت را بگویید، حق نداده است، حقوق بشر را بگویید، حق نداده است، ملت هم به شما این حق را نداده است، شما این حق را از کجا آورده اید؟ خیلی هم خوب است، اگر تفکر ایشان بر اساس این باشد که این نزاعها پدر این کشور را دراورده خوب است. اما وزرای ایشان که هستند؟

خیلیها وزرای ایشان بودند که الان با ایشان مخالف هستند. نزاع نباید جز در برابر ستم باشد و ستم همان چیزی است که جلوی حق اندیشیدن وحق انتخاب کردن را میگیرد. شنیدن صدای دست در هنگام ورود او نشان میداد به غیر از خبرنگاران هواداران احمدی نژاد نیز در سالن حضور داشتند. بعد از ورود احمدی نژاد به ساختمان از در پارکینگ، در ورودی هم برای خبرنگاران باز شد. عکس خانواده ظریف وزیر در کنار هم. متاسفانه دولت مردان فعلی فکر می کنند که با این کار ها می توانند مانع بازگشت احمدی نژاد بشوند و امروز هم قسم می خورند که ما نمی گذاریم به هر قیمتی که شده است آقای احمدی نژاد برگردد. به گزارش سازمانهای هوادار صلح و ضد سلاحهای هستهای در انگلیس، سالانه دو تریلیارد دلار خرج سلاح در جهان میشود که بیشتر این سلاحها را ۹ کشور دارنده بمب اتمی، از جمله آمریکا و متحدانش یعنی انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی تولید میکنند. ممکن است در مناسک و در بعضی از احکام مقداری مسایل خاصی را شاهد باشیم ولی اعتقادات مردم نسبت به دین و خداوند و قیامت، اعتقادات بسیار مستحکمی است. اگر آنها را در میدان نمیبینید بهاین دلیل است که نمیخواهند به نزاع تن دهند و این واگذار کردن نیست.