قیمت خانه های خالی متعلق به بانک ها نجومی است

این به تسریع بازگرداندن برجام و بازگشت متقابل آمریکا و ایران به پایبندی به توافق 2015 کمک خواهد کرد». ایران بهعنوان عضو ناظر، مشارکتکنندهای فعال در سازمان همکاری شانگهای است و بدیهی است که بخواهم نظرات شما را درباره برجام جویا شوم». مگر سازمان صدا وسیما و انبوه سازمانهای دیگر فرهنگی اختیارش با دولت است؟ البته ایشان متأسفانه به قولش عمل نکرد و از فرصتی که در اختیارش بود استفاده نکرد. دومین چالش مهم فراروی رییسی این است که برنامهها و ایدههای او برای خارج کردن کشور از بحران مشخص نیست. دورهاش به پایان رسیده است. اگر به اینجا رسیده باشند، خوب است. و من به صراحت به شما میگویم که شرایط دنیا به سرعت دارد عوض میشود، ادبیات و قواعد و معادلات دوره استعمار جدید به پایان راه رسیده است، یعنی اینکه یک تعداد از کشورها درجهٔ اول باشند و یک تعداد درجه دوم، این دوره تمام شده است. رسانههاي اصولگرا نيز، همواره حمايت تمام قدي از وي داشته و دولت او را پرکارترين دولت تاريخ ميدانستند.انتخابات جنجالي 88 در پايان دولت نهم، دوباره احمدينژاد را براي يک دوره چهار ساله به عنوان رئيسجمهور ايران معرفي کرد اما دوره دوم احمدينژاد از بسياري از جهات با دوره اول متفاوت بود.

حتی به پیغمبر گفته ام حق نداری تحمیل کنی. هیچکس به حق کسی تجاوز نکند. تقریبا همه سران کشورها اعلام میکردند که آمریکا برای حل موضوع آماده است و شما چون حاضر به ملاقات نیستید پس مقصرید. ایالات متحده همواره قدرتمندترین اقتصاد جهان و ابرقدرت دنیا در زمینههای اقتصادی، آموزشی و سیاسی در جهان بوده است. اکنون در ایالات متحده دولت تازهای بر سر کار آمده است. ثروتی: به نظر میرسد که دولت افزایش حقوقهای سال آینده را 10 درصد و آن هم به صورت پلکانی در نظر گرفته است. انگلیسیها هم در طول سالیان متمادی سفارتخانهشان مرکز ارتباط با سفلگان ملت بود؛ کسانی که حاضر بودند خودشان را به دشمن بفروشند. وی افزود: در حال حاضر تا حدی مشکل صادرات نفت برطرف شده است. و اینها غیرانسانی است. قطب برتر هیچوقت نتوانسته است سعادت جهان را تأمین کند. یعنی با همان نگاه برتر که در آن برخی کشورها برتر باشند و برخی کشورها تحت سلطه. اگر عدهای بگویند ما درجه یک و برتر هستیم (نتیجهٔ) این عدم تعادل، همین جنگها و مسابقه تسلیحاتی و فاصلهٔ طبقاتی و کینه و دوری ملتها از هم میشود. من معتقدم همه باید به هم نزدیک باشیم.

اینکه با گروههای تکفیری و ماشین های انفجاری، در مسیر بمب بگذارند، پلی را منفجر کنند، حملات مختلف چیزهای عادی بود و زیاد شنیده بودیم اینگونه نبود که انتظار نداشته باشیم ولی با این حال خیلی سخت و سنگین و عجیب بود. آرزو دارم همه کارخانه های اسلحه سازی بسته شود. همه ما انسانیم. چرا باید یک عده فرق داشته باشند. احساسم این است که لحظات پایانی این ویروس منحوس است؛ لذا خواهش میکنم دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنید و زدنماسک را جدی بگیرید، فاصله اجتماعی را جدی بگیرید و این واکسنی که با اینهمه زحمت به دست آمده -چه تقویت واکسنهای داخلی و چه واکسنی که مورد نیاز است- را مورد توجه و اهتمام قرار دهید چرا که سلامت شما را در پی خواهد داشت. ملتی تاریخساز و صاحب تمدن و فرهنگ است. نتیجه آن همین وضعی که میبینیم شده است. اینجا بود که رزمندگان و خادمان و فرماندهانشان اقرار کردند، مقابله با فتنه ۸۸ سختتر از مقابله در ۸ سال جنگ تحمیلی بود. او از گروهی از مردم مسلح به کمک دولتهای فرانسه و اسپانیا ارتش بزرگی ساخت که نهایتاً موفق به شکست نیروهای بریتانیایی در جنگ انقلاب آمریکا (۱۷۸۳-۱۷۷۵) شدند.

روزنامه کیهان با سردارحاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصاحبه مفصلی انجام داده است. ملکه الیزابت دوم، تاکنون در بریتانیا شاهد فعالیت یازده نخستوزیر بوده است و دیوید کامرون، نخستوزیر کنونی بریتانیا، دوازدهمین نخستوزیری است که در زمان سلطنت او دولت تشکیل داده است. خروج از بحران کنونی نیازمند اقدام است، نه واکنش نشان دادن.آمریکا باید پاسخ دیپلماتیکی را شکل داده و روسیه را علاوه بر شرایط مسکو به شرایط غرب نیز متعهد کند. امیدوارم آقای بایدن (از این فرصت) استفاده کند و فکر میکنم که نهایتا عقلای ایران و آمریکا به این نتیجه میرسند که کنار هم بنشینند و مسئله را حل کنند. و این که در آینده ملتها همه باید با هم زندگی کنند و با هم دنیا را اداره کنند. حبیب، خواننده سبک پاپ و راک قبل از انقلاب بود که در سال ۱۳۶۲ از ایران خارج شد و بعد از سالها زندگی و فعالیت هنری در لسآنجلس، در سال ۱۳۸۸ با نگارش نامهای به احمدینژاد، خواستار بازگشت به ایران شد. امام جمعه موقت تهران در ادامه اضافه کرد: اصل مردم سالاری دینی بر همین قانون اساسی است لذا قانون مداری یک تکلیف و وظیفه است و کسی که قانون را زیر پا بگذارد خودمحور است بنابراین خودمحوری در قانون اساسی نیست و جایز نیست لذا با پاسداشت عملی این قانون میتوانیم میثاق انقلاب را حفظ کنیم.