طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری – نورمگز

یورو دومین ارز پرکاربرد در سراسر جهان است و از این رو معاملهگران فارکس توجه ویژهای به آن دارند. بر اساس نظرسنجی سه سالانه بانک مرکزی در سال ۲۰۱۶، بانک مرکزی فدرال رزرو (یا Fed)، مسئولیت نظارت بر دلار بهعنوان پرمعاملهترین ارز جهان را بر عهده دارد. اما در ترکیب پیشنهادی طرح قانون بانک مرکزی مجمع عمومی بانک مرکزی تشکیل شده از سران سه قوه و دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران. اگر دولتی از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی متوسطی برخوردار باشد و نتواند از طریق فروش اوراق قرضه نقدینگی را افزایش دهد، بانک مرکزی میتواند با قرضدادن پول به دولت کمبود موقتی نقدینگی آن را جبران کند. عملیات بازار باز (OMO): فرآیندی را توصیف میکند که دولتها با هدف افزایش یا کاهش نقدینگی در سیستم بانکداری در بازار باز، اقدام به خرید و فروش سهام و اوراق قرضه دولتی میکنند. علاوه بر رشد پرداختهای بانکی باز، امسال OBIE در دومین گزارش خود تأثیر بانکداری باز را نشان داد؛ اینکه چگونه محصولات فعال بانکداری باز مزایای ملموسی برای مشتریان دارند.

لذا بانکهای مرکزی (بهعنوان مهمترین نهاد ناظر) میتوانند با نگاهی کنشگر از منظر نیاز مشتریان به نوآوریها، روند پذیرش آنها را تسهیل نمایند و یا اینکه با وضع مقررات با سیاستگذاریهای بازدارنده و محدودکننده، روند پذیرش و یا شیوع نوآوری را مختل نمایند. در درجه اول در نقل و انتقال ثروت از نسلی به نسل دیگر درصد بالای مالیات دریافت شده و همین طور دارایی تحت کنترل مدیران حسابدار بخش مدیریت دارایی به صورت قابل توجهی کاهش مییابد از طرفی ثروتمندان جوان با توجه به تجربه بحران اقتصادی سختی که در سالهای اخیر داشتند افراد محتاطتری بوده و در انتخاب مشاوران توجه بیشتری دارند، در سرمایهگذاریهای خود دید بلندمدت داشته و وسواس بیشتری از خود نشان میدهند. مدیر عامل بانک صادرات در ادامه افزود: از طرف دیگر برای اینکه انتظارات جامعه و دولت محترم و مجلس شورای اسلامی هم برآورده شود، امروز جلسه مفصلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که تک تک آن مواردی که در جلسه دو روز پیش مطرح شده بود، از جمله موضوع وامهای خرد، رای وحدت رویه و بحثهای مربوط به شفافیت اطلاعاتی بانکها نیز مورد بحث قرار گرفت. یکی از این قلهها «مرجع راهبرد امور مالی انگلستان» (FCA) است و دیگری «مرجع مقررات احتیاطی» (PRA).

یکی از نتایج این طرح افزایش استقلال سیاستگذاری و استقلال نسبی سیاسی بانک مرکزی از دولت و شبکه بانکی است. ترازنامه بیلان یا صورت وضعیت مالی: یکی از صورت های مالی اساسی است که وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری را در یک زمان مشخص می کند.ترازنامه معمولا در پایان یک دوره مالی تهیه می گردد . البته میدانید که فارغ از مسئله ساعت کار فارکس، ساعت تهران در ۶ ماهه اول و ۶ ماهه دوم سال تغییر میکند. اما در ویرایش جدید اعضای هیات عالی به این شکل تغییر میکند: 4 عضو غیراجرایی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور و 3 عضو غیراجرایی شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه. در ویرایش قبلی اعضای هیات عالی شامل 6 عضو غیراجرایی (متخصص در حوزه اقتصاد کلان، بانکداری و حقوق بانکی به انتخاب و حکم رئیس جمهور) و 3 عضو اجرایی شامل رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و معاون سیاستگذاری پولی بود.

در ترکیب فعلی مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه مجمع عمومی که شامل رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران میشود. همچنین در صورت تمایل می توانند قسمت های اضافی را از صفحه ی پیشخوان خود حذف نمایند. به دلیل اینکه اکثر کاربران ترجیح می دهند عملیات ثبت چک را با موبایل انجام دهند تصاویر سامانه صیاد بانک ملی با موبایل را در این آموزش قرار داده ایم که البته تصاویر در کامپیوتر هم مشابه است. بانک انگلستان با استفاده از الگوی «قلههای دوقلو»، صنعت مالی را ساماندهی میکند. در این راستا، روزنامۀ انجمن تبریز بانک ملی را «خزانۀ دولت و بیتالمال مسلمین» معرفی کرد و اعتقاد داشت «خیالات موهومه را باید از سر بیرون کرد که مبادا تنخواه من تلف» شود (روزنامۀ انجمن تبریز، ش67، صص2-3). البته این نکته که عوامل اقتصادی مانند تورم در نرخ سود تاثیر دارند و به همین دلیل شاید گفته شود که نباید قیاس کرد تا حدی اشتباه نیست، اما نکته این است که بانک باید خود بر همان نرخ سود توافقی که در قرارداد با مشتری منعقد کرده، وفادار بماند و آن را تحت عناوین مختلف تغییر ندهد.