شرایط جدید وام ودیعه مسکن مستاجران – خبرهای فوری مهم

بدیهی است که مشتریان با توجه به توانایی، نوع و تنوع خدمات دریافتی، علاوه بر سود اعتبارات دریافتی، کارمزدهای قابل توجهی را پرداخت نموده و سودآوری مناسبی را نصیب مشاوران برجسته و ذینفعان خود میکنند. از این رو به نظر میرسد که همان ساعت کار فارکس که در بالاتر گفتیم، یعنی ساعت بین ۴ تا ۹ شب، میتواند بسیار ساعت مناسبی برای اکثر تریدرهای ایرانی باشد. یکی از ایراداتی که به بازار بورس ایران وارد میدانند این است که ساعت کار این بازار درست در زمانی قرار گرفته است که غالب ادارات و کسبوکارها در آن ساعت مشغول فعالیت هستند و بیشتر فعالیتها در آن زمان صورت میگیرد. قوانین و میزان سود این نوع قرض دادن پول در جوامع مختلف امروزی متفاوت است و میزان بازپرداخت آن به شرایط مختلفی بستگی دارد اما در کشور ایران براساس سیستم بانکی اسلامی و بانک داری بدون ربا صورت می گیرد هرچند گاهی اوقات کاملا سهل الوصول است ، اما گاهی هم دست نیافتنی است و به قول معروف خرما بر نخیل و دست ما کوتاه است.

در سال 1898 میلادی (1277 شمسی)، دولت روسیه تزاری پس از خریداری سهام بانک فوق، آن را ضمیمه بانک دولتی پترزبورگ نمود. پس از کلیک روی نام یک نماد، صفحهای مانند شکل زیر باز میشود. دولتها یکی پس از دیگری بارها قول اصلاح نظام بانکی دادند و جلساتی برگزار کردند اما سرانجام آن هیچ بود، زیرا هیچگاه لایحهای به مجلس نرفت. ندری با تاکید بر اینکه منشا تمام بحرانها در کشورهای توسعه یافته از بُعد اقتصاد افزایش بیحد و حصر بدهیها بوده است، افزود: افزایش بدهیها در نظام اقتصادی، هیچ اثری و عاقبتی جز فروپاشی ندارد یعنی براساس تجربه جهانی بدهیهای انبار شده منجر به بحران اقتصادی شده که شاهد این موضوع در اقتصاد ایران هم هستیم و باید جلوی این افزایش گرفته شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به سود ربح مرکب در نظام بانکی کشور، تصریح کرد: در صدر اسلامی و زمان پیامبر موضوع سود مرکب هم وجود داشت به طوری که آیاتی در مورد آن نازل شد که میگوید اگر دست از این ربای آشکار که عمل ناصواب و نادرست است، برندارید به جنگ خدا و پیامبرش رفتهاید.

از اساس نظام بانکداری اسلامی شکل گرفت تا آلترناتیوی یا به عبارتی یک نظام جایگزین برای بانکداری متعارف به دلیل ضعفهایی که داشت (مانند پیچیدگی در اخذ تضامین در اعطای تسهیلات)، باشد. به گفته طراحان، نظام بانکی بدون توجه به شرایط تسهیلات گیرنده که متوقف است یا در حال ادامه کار، فقط جریمهها را لحاظ میکند. گرچه مطالعات متعددی از طرف کارشناسان بانکی برای بهکارگیری شیوة اعتبار در حساب جاری صورت گرفته است (امیر اصلانی، 1372: ص 157؛ شیرانی، 1380: ص 170؛ مهدوی نجمآبادی، 1380: ص 141؛ سیف، 1383: ص 9) فقط بانک سپه در سطح خیلی محدود برای خصوص فعالیتهای بازرگانی از طریق قرارداد مضاربة عام به شیوة اعتبار در حساب جاری تسهیلات میپردازد. امکان انتقال اوراق به دیگران در بانک ملی هم فراهم است. با این مسئله (مبارزه با ربا جلی) باید برخود قرآنی شود حتی از فردا هم دیر است همین امروز باید جلوی ربای جاهلی که در نظام بانکی ما جاری است، گرفته شود. کامران ندری، معاون سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتوگو با خبرنگار الف، در مورد طرح حذف سود مرکب، گفت: براساس آموزهای اسلامی و مسئله ربا، آنچه که در نظام بانکی ما رخ داده شباهت زیادی به ربای جاهلی یا جلی دارد، به این معنا که وقتی بدهکار بانکی در سررسید از عهده باز پرداخت بدهی خود بر نمیآیند، نظام بانکی خواسته با ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه با تمدید مهلت باز پرداخت بدهی بدهکار، به مبلغ بدهی به صورت ربح مرکب اضافه میکند که این مشابهت زیادی با ربای جلی در آموزههای اسلامی دارد که در تاریخ اسلام ربای قرآن و یا ربای آشکار از تعابیر بکار رفته درباره آن است.

طرح مجلس برنامه مکمل میخواهد که بتوان از تبعات، صدمات کلان و خسارت به نظام اقتصادی و اجتماعی جلیوگیری کرد و آن را پوشش داد زیرا ابعاد موضوع فراتر یک بنگاه و بانک است. صیدی مدیرعامل بانک صادرات نیز در این خصوص گفت: پیرو جلسهای که روز دوشنبه صبح با آقای رئیس جمهور داشتیم و جلسه بسیار مهمی بود، ایشان نکات راهبردی و مهمی را در خصوص عملکرد نظام بانکی و انتظاراتی که از نظام بانکی هست مطرح کرد و خوشبختانه عزیزان ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بلافاصله، جلسه امروز را برای عملیاتی کردن آن دغدغهها و راهکارهایی که باید در پیش گرفته شود برگزار کردند، تا ان شاءالله این موارد رفع شود و نظام بانکی ارتقاء پیدا کند. این حذف سود مرکب باعث نمیشود نظام بانکی به هدف اصلی یعنی یک اقتصاد پویا، روبرو رشد و عادلانه دست پیدا کند. مجلس برای حذف ربح مرکب دست به کار شد و طرحی با عنوان «الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلاتگیرندگان» را تصویب کرد. از طرفی، وقتی شما سکه را به صورت فیزیکی خرید و نگهداری میکنید با چند ریسک مواجه هستید؛ یکی از ریسکهایی که در خرید و نگهداری فیزیکی طلا وجود دارد ریسک دزدی است.