سرنوشت عجیب ساکنان یک عکس مشترک با خاتمی

«رابرت مالی» نماینده ایالات متحده آمریکا در امور ایران در مصاحبه با شبکه «سی ان بی سی» با تأکید بر اینکه زمان احیای برجام رو به اتمام است گفت در صورت احیای توافق هستهای ایران، واشنگتن تحریمهای ناسازگار با برجام را رفع خواهد کرد اما تحریمهایی که غیرمرتبط با برنامه هستهای ایران است، همچنان حفظ خواهد شد. یعنی حتی اگر خانم کلینتون هم رئیس جمهور میشد، برای تحریمهای بیشتر و فشار مجدد بر ایران بهانههایی پیدا میکرد که ایران را وادار به گفتوگو در مورد موضوعات دیگر کند. وی با اشاره به اظهارات رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مبنی بر اینکه اگر برجام ادامه پیدا میکرد آمریکا هم اکنون در حال مذاکره درباره مسائل منطقهای و موشکی با ایران بود و ترامپ اشتباه کرد که از برجام خارج شد، گفت: این جمله میتواند درست باشد که یک منظر ایرانی و یک منظر آمریکایی دارد. غلامزاده در تشریح ضعفهای دولت فعلی آمریکا گفت: این دولت هم به لحاظ ماهیت و ساختار و هم به لحاظ کنگره ضعف دارد؛ این کنگره و مجلس سنا است که نقش بیشتری در سیاست خارجی دارد و صرفاً به خاطر حضور معاون رئیس جمهور، به یک برتری نسبی ۵۱ درصدی رسیده است.

غلامزاده ادامه داد: بخش دیگر این تفاوت هم به آمریکا برمیگردد؛ دولت فعلی آمریکا جزو ضعیفترین دولتهای آمریکاست. در این سنا دولت آمریکا حرفی برای گفتن ندارد و توان مقابله با کنگره را ندارد، لذا این موارد است که دولت آمریکا را ضعیف کرده و نمیتواند در قبال برجام اگر به نتیجه برسد، کاری از پیش ببرد. هزینههای زیادی ایجاد کرده بود و ورشکستگی بانکها را به خاطر ضعف اقتصادی رقم زده بود که در سال ۲۰۰۸، منجر به بحران بانکی شد. در این میان جریان سومی وجود دارد که اصلاحات میباشد و کار آن بسیار سخت است. به تعبیری همین باعث شده است که آمریکاییها نگران شوند که این جزو امتیازات و دستاورهای اخیر ما به خصوص در دو، سه سال اخیر است. در واقع مذاکره میکنند و امتیازاتی میدهند تا این امتیازات سنگ بنای مذاکرات بعدی شود. این کارشناس مسائل آمریکا بیان داشت: در حال حاضر با دولت بایدن روبرو هستیم که نه دارای برنامهای مشخص و جامعهای منسجم و نه مقبولیتی بالا و قدرت سیاسی دارد که نمونه آن حمله ۶ ژنویه به کنگره است. او در بخش دیگری از سخنانش بدون ارائه شواهد و با تلاش برای متهم کردن ایران در حمله اخیر به سفارت آمریکا در بغداد مدعی شد: ما امروز حمله شرورانه ایران را به سفارت ما در بغداد دیدیم.

او همچنین با تکرار ادعاهای سابق خود در خصوص اقدام تروریستی ترامپ در حمله به سردار سلیمانی مدعی شد که سردار سلیمانی تهدیدی برای زندگی آمریکاییها بود و ترامپ بهترین تصمیم را به انجام رساند. تا در حوزه بعدی گفتوگو انجام دهند؛ آنقدر این رفتار را تکرار میکنند تا تغییر رفتار سیاسی در کشور مد نظر ایجاد کنند. دکتر روحانی تاکید کرد: دولت هیچ خط قرمزی در این زمینه ندارد و هر مقام و کسی اگر تخلف کرده باید با او برخورد شود؛ دادگاهها باید طبق قانون با او برخورد کنند و ما هم حامی خواهیم بود. ممکن بود اگر مذاکرات ادامه پیدا کند، این اتفاق رخ بدهد و در واقع رابرت مالی با این رویکرد چنین چیزی را بیان کرده است. وی در تکمیل این ادعا افزود: این مسئله حقیقت دارد که در نظام ایالات متحده، ما نمیتوانیم رئیسجمهور بعدی را ملزم (به چیزی) کنیم. وی افزود: اوباما بعد از روی کار آمدن توانست این بحران اقتصادی را حل کند، اولین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا بود و توانسته بود تا حدی بحثهای نژادپرستی را از بین ببرد و در فضای آمریکایی یک انسجام نسبی ایجاد کند در مورد سیاست خارجی نیز برنامهها بلندمدتی داشت که در مورد ایران، همان بحث برجام بود.

و بعد در فردو هیچ سانتریفیوژی نباشد و در آنجا مرکز ایزوتوپهای پایدار خواهد بود و بالاخره بعد از ماهها چانهزنی گفتند که یک زنجیره 164 سانتریفیوژی فقط در فردو بماند و من خلاصه کنم که امروز در فردو بیش از هزار سانتریفیوژ استقرار خواهد داشت، به اضافه اینکه بخشی از فردو برای تحقیق و توسعه در زمینه ایزوتوپهای پایدار خواهد بود. اما دولت اوباما دولت قدرتمندتری بود؛ بعد از بوشی آمده بود که فقط نظامیگری کرده بود و بحث دروغگویی در مورد عراق را در کارنامه خود داشت. نماینده آمریکا در امور ایران سپس حرف خود را اینگونه ادامه داد: «دولت بایدن به وضوح اعلام کرده است که تا زمانیکه ایران به تعهداتش پایبند باشد، آمریکا نیز به تعهداتش ذیل برجام پایبند خواهد بود. جو بایدن که یکی از نامزدهای بالقوه حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا است بارها در سخنان خود به حمایت از رژیم صهیونیستی و جنایت های این رژیم علیه غزه پرداخته است و از آن با عنوان «دفاع از خود» تعبیر کرده است. مفهوم حکومتداری خوب سازمانها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و نگرانیهای خود، تعاریف متعددی از حکومتداری خوب ارائه کردهاند که هر یک بیانگر بخشی از این مفهوم است.