بررسی تاثیر گسترش منابع گازی نامتعارف بر تولید گاز طبیعی ایران: رویکرد پویاییشناسی سیستم

تولید می شود و از پالایشگاه و از طریق لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می شود. در بودجه ۱۴۰۱ همچنین به بندی برمیخوریم که وزارت نفت را مجاز به احداث یک پالایشگاه نفت سنگین با ظرفیت روزانه ۳۰۰هزار بشکه با مشارکت منابع داخلی غیردولتی، تامینمالی خارجی (فاینانس) و تهاتر نفت میکند. همچنین قرار بود شرکت تاتنفت (Tatneft) در زمینه توسعه میدان نفتی دهلران، زاروبژنفت (Zarubezhneft) در توسعه میادین آبان و پایدار غرب و شرکت لوکاویل (Lukoil) در توسعه میادین نفتی آبتیمور و منصوری مشارکت کنند و ایران بهدنبال زندهکردن این همکاریها است.

میدان کیش، یکی از این میدانها بود که در سال۲۰۱۵ بر سر توسعه آن در کنار میادین پارسشمالی، فرزاد A و B توسط شرکت گازپروم (Gazprom) توافق حاصل شد. نتایج این آزمون نیز حاکی از آن است که متغیر Loil (با عرض از مبدأ و روند) در سطح ایستا بوده، ولی متغیر LGDP، هم انباشته از مرتبه یک می­باشد. با توجه به اینکه عرض از مبدأ رژیم 1 کمتر از عرض از مبدأ رژیم 2 هست، لذا می­توان گفت که در رژیم 2 رشد اقتصادی بیشتر از رشد در رژیم یک بوده است.

با توجه به اینکه عرض از مبدأ در رژیم 1 کمتر از عرض از مبدأ رژیم 2 هست، می­توان گفت که در رژیم 2 رشد اقتصادی بیشتر از رشد رژیم 1 بوده است. با استفاده از متغیر مجازی D این دو مدل را می­توان به صورت یک معادله نوشت. لذا می­توان بیان داشت که جهت جلوگیری از بروز بحران­های اقتصادی و طراحی سیاست­های مناسب به منظور حفظ تعادل و ثبات اقتصادی، بررسی اثرات تغییر در قیمت­های نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ضروری میباشد.

در واقع طی یکی دوماه گذشته مسوولان مختلف وزارت نفت از جمله جواد اوجی از افزایش فروش نفت و بهبود این تجارت در دولت جدید خبر دادهاند. این رقم نشانگر آن است که برای تحقق آن با قیمت بشکهای ۶۰دلار، باید در سال۱۴۰۱ روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر شد، با این حال در بسیاری از آمارها میعاناتگازی هم جزئی از فروش نفت به حساب میآید، یعنی صادرات کلی این دو را باید بیش از یک میلیون بشکه در روز دانست.

جدول1-2، تعداد میادین فعال گازی را در سال 1395 نشان میدهد. نمودار (17)، روند تغییرات منابع گازی مؤثر در آینده را نشان میدهد که از حدود 50 هزار میلیارد متر مکعب در سال 1380 به کمتر از 25 هزار متر مکعب در سال 1414 خواهد رسید. مطالعه حاضر از کاستیهایی نیز برخوردار است که رفع آنها میتواند زمینهای برای انجام پژوهشهای دقیقتر و جامعتر را فراهنم کند. بسیاری از بخش­های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه­گذاری­های انجام شده در اقتصاد بلا استفاده مانده و میزان تولید کاهش یافته و بیکاری نیز افزایش می­یابد.

خجسته مهر در این باره میگوید که «الان بخشی از فروش نفت ما از طریق بخش خصوصی انجام میشود. بهطور کلی میتوان، برآیند پیشبینیها در مورد سال آینده میلادی را بین ۷۰ تا ۸۰ دلار بر بشکه در نظر گرفت که در این صورت، نفت ۶۰ دلاری با توجه به شرایط تحریمی سطحی حداقلی اما معقول بهحساب میآید.

تحقق یک تا ۲/ ۱ میلیون بشکه فروش نفت در روز در سال آینده با توجه به برآوردهای خارجی بسیار دشوار بهنظر میرسد.

وقتی st برای دوره ()مقدار یک و برای دوره () مقدار 2 را اخذ کند، این مدل، مدلی با یک تغییر ساختاری در زمان است. سخنگوی وزارت برق عراق در ادامه خاطرنشان کرد که تحریم های آمریکا باعث شده است که این کشور نتواند بدهی های گازی را به ایران پرداخت کند.

از طرفی چون مجتمعهای پارس جنوبی زیرمجموعه شرکت ملی گاز است، طبیعی است که درآمدهای صادراتی LPG و متان نیز به این شرکت تعلق دارد. هر چند وزارت نفت دولت سیزدهم برنامهای برای توسعه میادین گازی پارس شمالی، کیش و فرزاد ب و افزایش تولید گاز در مناطق مرکزی کشور را تدوین کرده است اما به نتیجه رسیدن این طرحها نیز به زمان چندین ساله دارد. از این منظر، ۲ خط لوله قدرتسیبری میتوانند نقش و موقعیتی مشابه آنچه روسیه اکنون در اروپا دارد را در چین هم به این کشور بدهند.

تاسيسات دريايي اين فاز در فاصله حدود ١٠٥ كيلومتري از ساحل بندر عسلويه قرار دارد و شامل؛ دو سكوي توليد با 12 حلقه چاه، يك سكوي فرآورش، يك سكوي مسكوني براي اسكان 92 نفر، مشعل، خط لوله زير دريايي 18 اينچ به طول تقريبي 5/5 كيلومتر جهت انتقال گاز از سكوي توليد به سكوي فرآورش، خط لوله 32 اينچ زير دريايي به طول 105 كيلومتر جهت انتقال گاز و ميعانات گازي به پالايشگاه ساحلي و خط لوله 30 اينچ صادرات ميعانات گازي به طول 3 كيلومتر و ترمينال گوي شناور (SBM) ميباشد.