این زنجیره از اتفاقها «اثر ثروت

مطابق اعلام مرکز مطالعات خلیج فارس در سال 2019 بیشترین گردشگران خارجی ترکیه به آنتالیا جذب و در آن سال 16 میلیون گردشگر وارد این شهر شده است؛ این رقم در سال 2021 میلادی و با توجه به شیوع کرونا 9 میلیون و 200 هزار نفر بوده و باعث ایجاد درآمدی بالغ بر 7 میلیارد دلار برای این کشور شده است در حالی که هم اکنون و به واسطه تحریمها، کل درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت چیزی در حدود 3 تا 4 میلیارد دلار به صورت سالانه است و این بدان معناست که فقط یک استان ترکیه، دو برابر درآمد نفتی ایران از محل گردشگی کسب درآمد کرده است!

تا سال ۲۰۰۷ هنوز بالغ بر ۶۲ درصد میادین گازی ایران به صورت بکر و دست نخورده باقیمانده بودند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان تهران؛ معاون نگهداری و تعمیرات نیروگاه ری گفت: واحد گازی ۲۵ مگاواتی شماره ۸ نیروگاه ری پس از انجام تعمیرات اساسی به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

از آنجاییکه چنین الگویی در داخل کشور قدمتی ندارد، این مقاله میتواند زمینه انجام مطالعات بعدی را فراهم آورده و منجر به تدوین الگویی جامع برای صنعت گاز کشور شود. سهم این کشور آفریقایی از درآمد نفتی کشورها در جهان 3.6 درصد بود. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مقرر شده بود که در سال اول برنامه ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه ۳ درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه پنجم (۱۳۹۵) باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۵ درصد باشد.

در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که سال های پنجم و ششم برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شده بود ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شود که به مراتب کمتر از اهداف کمی تعیین شده درباره این موضوع در قانون برنامه بود و در عمل به ترتیب ۲۱.۹ و ۱۳.۶ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق واریز شد. درباره ظرفیتهای تاریخی هم که اصلاً صحبت نکنیم بهتر است.

به گفته رئیس دیوان محاسبات اداری کل کشور، با توجه به اثرات اقتصادی بودجه و تاثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و بهمنظور شفافیت بیشتر درباره اطلاعات مرتبط با عملکرد بودجه، دیوان محاسبات اقدام به بررسی و تحلیل بودجه کلان بهصورت روند ١٠ ساله بودجهای و عملکردی کرده است. حاصل اين تحقيق از تاثير فوق العاده درآمدهاي نفتي بر نقدينگي کشور حکايت دارد و هر يک دلار وارد شده به کشور در اثر فروش نفت، در اثر تقويت ذخاير ارزي، افزايش واردات و هر دليل ديگري نقدينگي کشور را حدود 6.5 برابر ارزش ريالي آن افزايش مي دهد.

افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و تبديل آن به ذخاير ارزي و همچنين پول داخلي در اثر کسر بودجه و واردات بي رويه با دلارهاي نفتي و نه صادرات غيرنفتي از دلايل مهم افزايش نقدينگي کشور بوده و از آنجايي که اين افزايش در اثر فعاليت هاي مولد نبوده، اثرات مخرب زيادي بر اقتصاد کشور گذاشته است. بهعبارت دیگر کل منابع دلاری دولت برای سال آینده در این سناریو ۱۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار محاسبه شده که سهم نفت خام و میعانات گازی با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش به ۱۰ میلیارد و ۴۰۲میلیون دلار رسیده و سهم گاز در مقایسه با سناریوی اول ثابت مانده است.

بر اساس این تبدیلات سرعت نور مقداری ثابت میشود و با حرکت ناظر تغییر میکرد. بهرغم اینکه انتظار میرفت کاهش وابستگی به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه۱۴۰۰ باشد ولی با اینکه در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفتخام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، بررسی دقیقتر دیوان محاسبات نشان میدهد وابستگی بودجه به نفت حداقل ٥٠ درصد است. با توجه به اینکه چین بزرگترین خریدار نفت ایران است، این گزارش تلویحا از افت شدید درآمدهای نفتی ایران خبر میداد.

با توجه به ضرایب تصحیح خطای ارایه شده که برای مدل مورد بررسی معنی­دار می­باشد، سرعت تعدیل در حد متوسط است.

با افزایش قیمت، سود اقتصادی تا جایی افزایش مییابد که به صفر برسد. و راس (1984-1980)، و چن و همکاران (1986)، معتقد بودند که واقعیت در پنجعامل اقتصادی نهفته است و سهام مختلف دارای حساسیت های متفاوت به این پنجعامل سیستماتیک هستند و این عوامل بخش عمده­ایاز سرمنشا ریسک سبد سهام را تشکیل می­دهند. در اين رابطه با ساختن يک مدل آماري و استفاده از روش OLS تحقيق مي شود که درآمدهاي نفتي کشور با چه شدتي (ضريبي) نقدينگي را تقويت کرده و تاثيرگذاري اين درآمدها بر روي کدام يک از اجزاي نقدينگي بيشتر بوده است.

این کشور هفتمین تولید کننده بزرگ اوپک و نهمین کشود پردرآمد نفتی جهان محسوب می شود . ساختار اقتصادي ايران به گونه اي است که درآمدهاي نفتي هنگفت، همواره عامل اصلي در توليد ناخالص داخلي، صادرات کشور، اصلي ترين منبع جلب ارز خارجي و درآمدي براي واردات، منبع بودجه ريزي و تقويت کننده ذخاير ارزي بانک مرکزي به حساب آمده است. این عضو اوپک ششمین تولید کننده بزرگ سازمان اوپک محسوب می شود.