افشای رابطه عمیق «فاکس نیوز» با دولت ترامپ بر اساس پیامهای متنی

کشورهایی که الگوی جدیدی در سیاست بینالملل ارائه میدهند، درصدد هستند تا موازنهی قدرت را دگرگون نمایند و در این شرایط، منافع ملی آنان با سایر واحدهای سیاسی در شرایط تزاحم یا تقارن قرار میگیرد. آنان اعتقاد دارند که روستاییان افغان، بهخصوص در مناطق پشتوننشین، پشت حکومت افغانستان را خالی کردند، چون نه حکومت میتوانست از آنان در برابر طالبان محافظت کند، و نه نیروهای خارجی.

ایشان در یک سخنرانی در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ فرمودند: «اگر میخواهند ایران به تعهّدات برجامی برگردد، باید آمریکا تحریمها را کلّاً لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریمها را لغو کنند و ما راستیآزمایی کنیم. همه مردم و مسئولین منتظر لغو تحریمها هستند و این لغو تحریمها هرچه زودتر انجام شود، بهتر است، اما تجربه نحوه رفع تحریم در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما نشان میدهد چنانچه در مرحله مذاکرات محکمکاریهای لازم صورت نگیرد نه تنها مشکل تحریمها برطرف نمیشود، بلکه دستیابی به لغو تحریمها در قالب برجام ناممکن میشود.

وی ادامه داد: این موضوع مانع دیگری برای بازگشت بایدن به برجام است. این کارشناس دیپلماسی اقتصادی با بیان اینکه بازگشت بایدن به برجام با موانع بزرگی مواجه است، اظهار داشت: آنچه ما از بازگشت بایدن به برجام تصور میکنیم با آنچه آنها معتقدند متفاوت است. تجربه اجرای برجام در دوران «باراک اوباما» نشان میدهد میان «رفع واقعی تحریم» و «رفع کاغذی یا حقوقی تحریم» تفاوت از زمین تا آسمان است.

همانطور که کارشناسان بر اساس تجربه رفع تحریمها در گذشته بارها تأکید کردهاند دولت ایالات متحده از ابزارهای حقوقی مختلفی برخوردار است که میتواند حین ادعای رفع تحریم، ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش داده و مانع از بهرهمندی ایران از مزایای اقتصادی ناشی از رفع تحریم شود.

کارشناس دیپلماسی اقتصادی با اشاره به دومین مانع جدی بازگشت بایدن به برجام، تشریح کرد: مانع جدی دیگر این است که از روز ۱۸ اردیبهشت ۹۷ که ترامپ به صورت یکجانبه از توافق هستهای خارج شد، تاکنون ۶۰ اقدام تحریمی علیه ایران از سوی آمریکا اعمال شده است، این اقدامات جدای از اقداماتی است که ترامپ در دستور اجرایی خروج از برجام داشته است.

هر دو درخواست ایران ریشه در تجربه ۶ ساله گذشته دارد، به گونهای که میتوان گفت ضرورت «راستیآزمایی» درسی است که از تجربه اجرای برجام در دوران ریاستجمهوری «باراک اوباما» و ضرورت «اخذ تضمین» درسی است که از تجربه اجرای برجام در دولت «دونالد ترامپ» حاصل شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی در جلسه بررسی ظرفیتهای اقتصادی و صادراتی استان با تاکید بر ضرورت روان سازی فعالیتهای گمرکی در مرزهای استان تاکید کرد: تمامی موانع و مشکلات در پایانههای مرزی احصا و راهکارهای رفع این موانع در استان بررسی و در صورت نیاز با حضور مدیران ملی این موانع برداشته میشود.

محمدرضا شاه در سال 1341 به شوروی اطمینان داد که به هیچ قدرت خارجی اجازه نخواهد داد در ایران پایگاه نظامی ایجاد کند و شوروی ر ا تهدید کند.بدین ترتیب یکی از عوامل نارضایتی شوروی که عضویت ایران در پیمان بغداد بود از بین رفت و بدنبال سفر شاه یک قرارداد عمده اقتصادی بمنظور ایجاد مجتمع فولاد اصفهان و کارخانه ماشین سازی اراک و یک قرارداد نظامی به ارزش 110 میلیون دلار به امضاء دو کشور رسید.در سال1352 طرح های مهمی نظیر گسترش ماشین سازی اراک،افزایش صدور گاز و محصولات پتروشیمی،استفاده مشترک از آب رودخانه های مرزی و فروش550 میلیون دلار جنگ افزار مورد موافقت طرفین قرار گرفت و بطور کلی روابط دو کشور سیر رو به گسترشی را تا زمان انقلاب 57 پشت سر گذاشت.

همان طور که در کتاب خود شرح میدهند، در این شکست مجموعهای از عوامل نظامی و دولتداری دخیل بوده است. با آن که افغانستان تجربه دولتهای نوگرا و مستحکم را دارد؛ اما در نهایت نویسندگان این کتاب هم مانند بسیاری از سیاستمداران غربی، بر این نظرند که غرب برداشت اشتباه از «جامعه قبایلی» افغانستان داشت. کتاب اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی برای چه کسانی مناسب است؟

در جلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی به ریاست شیرولی وردک معاون کمیسیون، درمورد نظر کمیسیون امورزنان پیرامون عدم حضور زنان درشورای دادگاه عالی ، تعدیلات اصول وظایف داخلی پارلمان ، طرح پلان استراتژیک پارلمان برای سالهای 1389 الی 1395 وپروتوکول تفاهم میان افغانستان و تاجیکستان درمورد لوله های آبگذر بحث صورت گرفت. در دوران اوباما- همانطور که دنبالکنندگان اخبار ایران احتمالاً به خاطر دارند- اجرای تعهدات ایران به صورت دقیق و کمی توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی راستیآزمایی میشد، اما هیچ ساز و کاری برای بررسی تعهدات طرف مقابل در رفع تحریمها وجود نداشت و همین مسئله موجب شد که رفع تحریمها به صورتی که در بردارنده آثار ملموس برای ایران باشد محقق نشود.

مرکز پژوهشهای مجلس پیش از این مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از انجام صادرات سطح مشخصی از نفت و فراوردههای نفتی، امکان تراکنش آزادانه بر منابع مالی حاصل، تحقق سطح مشخصی از تراکنش ماهیانه و عملیات بانکی توسط بانکهای خارجی هدف و بازنگری عملیاتی در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادی بینالمللی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را به عنوان شاخصهای عملیاتی و سنجشپذیر که بایستی طرف غربی آنها را بپذیرد پیشنهاد کرده است.

بنابراین اخذ تضمین از طرف غربی درباره ماندگاری برجام یکی از ساز و کارهایی است که میتواند تجربه رفتارهای یکجانبه و نامتوازن دولتهای باراک اوباما و دونالد ترامپ در اجرای برجام را تا حدی خنثی کرده و این توافق را از سندی که بر پایه «بازی حاصلجمع صفر» طرحریزیشده به سندی دوجانبه با منافع واقعی و موثر برای ایران تبدیل کند.

حاجیلو در پاسخ به این سوال که آیا امکان بازگشت همه چیز به زمان تصویب برجام وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: چیزی که ایران میخواهد این است که بدون مذاکره درباره مسئله موشکی و منطقهای، آمریکاییها به برجام بازگردند و ۶۰ اقدام تحریمی که ترامپ انجام داده است را بردارند و اجازه فروش نفت و …

از این ۶۰ اقدام، تحت عنوان تحکیم دیوار تحریمی یاFSW یاد میشود. وی ادامه داد: این در حالی است که نزدیکترین افراد به جو بایدن (از جمله سالیوان و بلینکن) رسماً اعلام کردهاند در صورت رأی آوردن بایدن، تحریمها را به راحتی برنمیدارند و تا زمانی که تضمین محکمی از ایران برای محدودیت در برنامه موشکی و نفوذ منطقهای نگیرند، هیچ تخفیف تحریمی به ایران نخواهند داد.

دولت اوباما، علیرغم آنکه به صورت اسمی تحریمهای بانکی و سایر تحریمها را رفع کرده بود دیگر ابزارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی را برای حفظ ساختار تحریم و جلوگیری از انتفاع اقتصادی ایران به کار گرفت. باید اندوهگین بود از تضاد بین کلمات خوشایند در این اسناد و آنچه در عمل توسط مردی که نامش در پای این اسناد آمده، اجرا می شود.

ظاهراً دست اندرکاران فقط از مبدا هایی که رهبری گفتند تهیه نکنید بسنده کردند و حاظر نیستند حرف ولی امر خود را به عنوان یک قاعده فقهی قبول کنند.رهبری با اون کشور ها مخالفت نکرد، بلکه عدم اطمینان به محصولات اونها اعلام کردند که سابقه بسیار بدی هم در گذشته داشتند ولی فقط جلوی چشم خودشون رو میبینند و گمان میکنند این سبد واکسنی از کشور دیگه ای تهیه بشه حرف ولی خودشون اجرا کردند.

آنها رئیس جمهوری اوباما را نقد میکنند که چطور همزمان با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان در سال ۲۰۱۱، بر خروج نهایی تمام سربازان آمریکایی در سال ۲۰۱۴ تاکید میکرد. صلاح الزواوی در بخش دیگری از این گفتوگو با تاکید بر این که توافق اسلو فلسطین را به ما پس نداده است، گفت: قهرمان جنگ ۱۹۶۷- از نظر دشمن یعنی اسحاق رابین – به خاطر اینکه از دادن وطن به فلسطینیان صحبت کرده بود را کشتند.