اصلا از اقتصاد خوشش نمی آید

وقتی که سوبچاک در انتخابات بعدی شهرداری به رقیب خود باخت، برنده انتخابات به پوتین پیشنهاد همکاری داد. خیر به این دلیل گفتند منحرف است که حاضر نشد اسفندیار رحیممشایی را از خود دور کند. این دیپلمات و سفیر سابق با اشاره به علت عزل ظریف در سال 86 تصریح کرد: احمدی نژاد در وزارت خارجه تغییراتی ایجاد نکرد جز اینکه ظریف و عادلی را کنار گذاشت چون گزارش میکردند که عادلی علیه رئیس جمهور سخنرانی میکند و در موضوع ظریف هم این بود که در یک نشست سازمان ملل منع هلوکاست را تصویب کردند و ظریف هم آنجا بوده و رای داده است و به همین دلیل ایشان را برگرداندند. البته ممکن است در بعضی از جاها نظرات و سلایق فرق کند ولی در مسایل اساسی کشور کاملاً متحد و با هم هستیم. البته این بهمعنای پذیرش هرفکری نیست بلکه معتقد است که هر فکر سهمی از حقیقت دارند.

او به صورت مطلق با ستم مقابله میکند و معتقد بههیچ قیدی نیست. وندی شرمن (Wendy R. Sherman) در صورت تأیید سنا، اولین زنی خواهد بود که به عنوان قائممقام و معاون وزیر خارجه در امور سیاسی خدمت میکند. پیت علاوه بر خدمت به عنوان شهردار ، افسر اطلاعاتی در نیروی دریایی ایالات متحده بود که در سال 2014 در افغانستان مستقر شد و در نهایت درجه ستوان را به دست آورد. ساختار قوه قضائیه تفسیری از قانون اساسی ایالات متحده، قوانین فدرال و مقررات است. 160 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که عموما در این موارد فسادهایی در بین مسئولان بانک رخ داده است، چرا قوه قضائیه این افراد را محاکمه نمیکند؟ ما داریم تجربه ایران را می گوییم. رییس جمهوری گفت: مسکن همانند امنیت، سلامت و آموزش می ماند و جزو نیازهای فراگیر در جامعه است و در فرهنگ ایرانی مسکن در کنار این که محلی برای زندگی بوده به عنوان پس انداز اصلی خانوار مطرح بوده است و یکی از مسائلی است که افراد از جوانی برای تامین آن تلاش می کنند. وی تصریح کرد: مگر مسکن مهر قرار بود به صورت ساختمان دارای دیوار و سقف باشد؟

البته من معتقدم شخصیت آقای ناطقنوری شخصیتی نیست که در مناظره، مباحثه و مخالفت افراد تحتتاثیر قرار بگیرد و بخواهد به سمت جریانی گرایش پیدا کند. اجازه دهید درباره بعضی چیزها سکوت کنیم؛ چون هم شما در دردسر قرار میگیرید و هم ما. تو هم میخواهی مثل او بشوی؟ بعد او بر اساس تشخیص و معیارهای خود عدهای را حذف میکند؟ ملکه یک بار سوار یک لَند روور شد و شاهزاده عبدالله (شاهزاده ی سعودی) را به گردش در یکی از املاک سلطنتی خود برد. در میان کشورهای اروپایی یونان کهن ترین سابقه را دارد ولی از لحاظ دولتی در بدترین وضعیت به سر می برد. پوتین و نیم بوت شکار زیر شاخه لوازم شکار می باشد… ایمن گستر دانیال، یکی از فروشگاههای معتبر در تهران است، که در زمینه تولید و توزیع انواع تجهیزات ایمنی و پوتین نظامی فعالیت میکند. پوتین ۵٫۱۱ تاکتیکال که به مدل HRT شناخته میشود یک پوتین بسیار راحت ، سبک و مقاوم است که باکیفیتی بسیار عالی تولید شده است .

در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است. کاری که دولت احمدینژاد هم انجام داد و چون الان از بیرون به موضوع نگاه میکنید چنین حرفی میزنید. وی ادامه داد: کار عظیم و بزرگ ی در برگزاری انتخابات انجام شد. وی با توجه به عضویت روسها در اوپکپلاس اظهار داشت: نظرات ایران و روسیه در اجلاس اوپکپلاس یکسان و تصمیماتی که گرفته شده، مشابه هم است. وی در مقاله ای در روزنامه مسکو تایمز (Moscow Times) چنین می نویسد: “برخلاف شطرنج یک جودوکار نباید منتظر حرکت حریف بماند. نمادهای دولت الکترونیک نشان دهنده این است که یک دولت الکترونیک می تواند بخشها و افراد را با یکدیگر مرتبط سازد . در این مسیر، حرف خودش را میزند و اقبال و ادبار افراد برای او مهم نیست. اینکه چهکسی بماند، برود، خوشش بیاید یا نه حرفش را میزند و حاضر نیست که بهخاطر ملاحظات افراد، از مقابله با ستم و اجحاف کوتاه بیاید؛ اما با آغوش باز از افکار استقبال میکند.