اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ظرف دو هفته آینده جمعبندی کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح قانون بانک مرکزی پایان مییابد. مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور همچنین با استناد به بند ۱ ماده ۱۱ قانون احزاب، گفت: فرایند بررسی اعضای شورای مرکزی در کمیسیون ماده ۱۰ انجام میشود. ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران را تعیین میکند و ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی نیز با انطباق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ مصوب هیئت وزیران به تعیین دستمزد و مستمری افراد بازنشسته میپردازد. علاوه بر این، وقتی متغیرهای درون­زا در دو طرف معادلات ظاهر میشوند، کار تخمین و استنباط از نتایج را دچار مشکل میسازد. وقتی شاخصهای اقتصاد کلان، از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و غیره به سر و سامان برسد بخشی از امنیت لازم برای سرمایهگذاری فراهم میشود.

وقتی در فرانسه از ایشان سوال میکنند نظام سیاسی شما چیست ایشان بحث جمهوریت و اسلامیت را مطرح میکنند که جمهوریت همان پشتیبانی مردم است. این روزنامه اصولگرا اما در گزارشی با عنوان «دروغ سیاسی زایمان اجباری» نوشته: « اگر سری به داروخانهها و فروشگاههای زنجیرهای بزنید، میبینید همچنان اقلام پیشگیری از بارداری بیهیچ مانعی عرضه میشود. این مطالعه مبتنی بر تحلیل دادههای سری زمانی است و برای ارزیابی فرضیه­ها از برآورد معادلات ساختاری به روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) و برای بررسی شوکهای اقتصادی بر متغیرهای با اهمیت از الگوی خودرگرسیون برداری (SVAR) استفاده میکند. به خصوص زمانی که اطلاعات دقیقی از چگونگی کارکرد فرآیند دنیای واقعی یا عوامل تعیینکننده متغیرهای الگو وجود ندارد، توسل به الگوهای خودتوضیح­ برداری اجتنابناپذیر میباشد.

البته همه این مسائل به شرطی است که این بازنگری جنبه عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد و موافقت مقام معظم رهبری را با خود همراه ببیند که معلوم نیست دقیقا چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. این گام مثبتی نیست و دقیقا نشان میدهد که طرف آمریکایی آمادگی توافق ندارد، یعنی همچنان دارد به بازیهای عملیات روانی خودش ادامه میدهد و به هیچ عنوان دست به اقدام مثبتی نزده است و اتفاقا طرف ایرانی هم به این تاکید کرده است، همانطور که در موضعگیری برخی مراجع رسمی دیدیم که گفته شده آخر این بازی هیچ است. یعنی برای شروع کار، ایران بخشی از فعالیت هستهای خود را متوقف کند و امریکا هم بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران را آزاد کند.

اما از طرف دیگر گفته میشود که گزینه امریکا توافق موقت است. ضمن اینکه اصلا انجام این معافیتهای ظاهری هستهای که آمریکا اعلام کرده، مغایر با قانون اقدام راهبردی مجلس است. وی افزود: همچنین تصویب شد که صداوسیما و وزارت بهداشت برای همراهی مردم با تکمیل واکسیناسیون کرونا، فعالیتهای اقناعی و فرهنگسازی را انجام دهند. بنابراین این اقدام به هیچ عنوان ارزشی ندارد و آمریکا اگر واقعا بهدنبال توافق است باید از این بازیهایی که دو ماه است انجام میدهد دست بردارد و در واقعیت به توافق فکر و تحریمهای اقتصادی را لغو کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشته ورزشی فوتبال نیازمند حمایتهای همه جانبه است، افزود:این فدراسیون برای اینکه بتواند نقش خود را در فضای عمومی جامعه ایفا کرده و به اثرگذاری خود ادامه دهد نیازمند حمایتهای همه جانبه است.

نتایج آزمون هگی نیز مانایی تمامی متغیرهای فصلی را در دوره مورد بررسی و در سطح 5 درصد تایید کرده است. موضوعی که در جلسه با شورایعالی هماهنگی اقتصادی نیز از سوی ایشان مورد تصریح قرار گرفته بود: «برای علاج تحریمها دو مسیر «خنثیسازی تحریمها و غلبه بر آنها» و «رفع تحریم» وجود دارد. به این معنا که بانکها مشتریان خود را براساس عملکرد در حوزههای مختلف مورد ارزیابی قرار میدهند و نسبت به این عملکرد مشتریان را رتبهبندی میکنند. البته صبح نو هم در یکی از تیترهای کنار خود به این موضوع پرداخته و با انتخاب تیتر «نمایش رفع تحریم» موضع خود را نشان داده است.

مارک دابوویتز، مدیرعامل لابی صهیونیستی بنیاد دفاع از دموکراسی که یکی از مشاوران دولت سابق آمریکا در امور ایران بود، هم در واکنش به وعده بایدن نوشت: وعده بایدن، کاملاً بیارزش است، مگر آنکه با رضایت و توصیه سنا به تصویب رسیده و به معاهده تبدیل شود. معافیت تحریمی که وزارت خارجه امریکا ادعا کرده با هدف تسهیل روند مذاکرات وین صورت گرفته است، به مجوز تبدیل آب سنگین رآکتور اراک، تأمین اورانیوم غنی شده برای رآکتور تحقیقاتی تهران و انتقال پسماند سوخت به خارج از ایران مربوط است و بر مبنای آن شرکتهای روسی، چینی و اروپایی اجازه خواهند داشت برای همکاری با پروژههای هستهای ایران در نیروگاه اتمی بوشهر، آب سنگین اراک و رآکتور هستهای تهران فعالیت کنند.

هر چند که عدهای در همین راستا در پی احیای جمهوریت هم میگردند و درصددند تا سازوکارها را به نحوی فراهم کنند که قدرت جمهوریت احیا شود و باز هم مردم صحنهگردان اصلی امور باشند. کشورهای بارز این حوزه کره جنوبی و مالزی هستند و عامل کلیدی دیگر در این راستا «نرخ ارز» است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: براساس گزارش امروز بانک مرکزی توافق شد تا پایان سال، ۹۰ درصد از تمامی ابزارهای پرداخت در کشور شامل تمامی پوزها و سیستمهای اینترنتی پرداخت دارای پرونده مالیاتی شوند به این معنا که اشراف نظام اقتصادی کشور بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصادی به واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش پیدا میکند.

  • اصلاح اطلاعات نادرستی که به سایت داده شده است
  • تحریم های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران
  • تحریم های مربوط به فعالیت های بانکی
  • شرایط لغو تعهدات قراردادی و ضمانت اقدامات
  • صحت اقلام اطلاعاتی درخواستی
  • تحریم های مربوط به خدمات پیام رسانی مالی
  • کپیرایت و حقوق مرتبط
  • ماده چهارم: استفاده از پکیج رایگان

این روزنامه اصلاحطلب با تیتر توام با کنایه «وزیر پرورش کرونا» هشدارییها که مسئولان حوزه بهداشت در روزهای اخیر میدهند را پررنگ کرده و نوشته: «درست است که کیفیت آموزش حضوری بهتر از آموزش مجازیست اما نه حالا که هشدارهای زیادی را در ارتباط با اوج گرفتن امیکرون میشنویم. اما علل عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دههای اخیر را میتوان موانع متعددی از جمله اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی برشمرد. شاید در باز نگری در قانون اساسی تغییرات شگرفی نیز در جامعه و اساسا جریانهای سیاسی ببینیم و احزاب را پویاتر و تاثیرگذارتر بیابیم.