آینده ایران در چهار سال دولت رییسی – ساعت24

از نگاه ما این موارد(استکبار، ستم و اجحاف) یک اندیشه نیستند بلکه مانع از اندیشه اند؛ مخالف با اندیشه اند. منتهی به نفع می شود، هر کس هر تلاشی بکند، بالاخره منجر به قوی شدن مردم می شود، البته مشروط به آنکه تاریخی نگاه کنیم و از نگاه موردی بپرهیزیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه بابیان اینکه رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستا به شبکه ارتباطی پایدار و پرسرعت، نخستین گام دولت سیزدهم در حوزه توسعه ارتباطات روستایی است، گفت: در صورت همراهی نمایندگان مجلس و تامین اعتبارات مورد نیاز در لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ تا پایان سال ۱۴۰۱ در سه مقطع زمانی اردیبهشتماه، شهریورماه و دهه فجر سال آینده همه روستاهای بالای بیست خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل میکنیم تا همه مردم عزیز از مواهب این فناوری فرصتساز بهرهمند شوند. ایالات متحده با مجازات بیش از ۸۰ میلیون ایرانی بیهوده تلاش میکند تا دولت آنها را به پذیرش طیف گستردهای از مسائل وادار کند. شایعه استعفای جدید وزیر امور خارجه، واکنشی تا کنون از سوی فرمانده دستگاه دیپلماسی کشور در اینستاگرام، توییتر و فیسبوکش نداشته است. فربد زاوه نیز در این رابطه معتقد است: پس از امضای برجام، اثرات روانی آن در کوتاه مدت خود را در بازار خودرو نشان خواهد داد.

از دل همینراهکارهایی که به آنها نقد دارید احمدینژاد بیرون میآید و سوار بر موج میشود یا از فرصت استفاده کند و بعدا حامیان خود که اصولگرایان است را کنار گذارد. دکتر روحانی با بیان اینکه آنها ممکن است تصورات اینچنینی در ذهنشان بیاید که این نظام مستحکم و قوی، ضعیف است، اما به نظر من امروز نظام از همیشه مستحکمتر است، ادامه داد: قوای سه گانه، کاملاً در کنار هم هستیم و کاملاً به مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه احترام میگذارم و آنها هم تلاش میکنند. من سخنگوی ایشان نیستم و درنتیجه نمیتوانم نقلقولی از ایشان بکنم درباره این پرسشها؛ مگر اینکه گفته ایشان منتشر شده باشد و من به این گفتار استناد بکنم. ما تفاوتهای زیادی بعد از انقلاب بین افکار افراد و جریانها شاهد بودیم. من میگویم بارها در طول انقلاب از سوی جریانهای مخالف به ناطقنوری اهانت شده است. شاه در ۱۴آبان۱۳۵۷ در بیانیهای که از رادیو و تلویزیون خواند، گفت: ما میخواهیم اداره امور کشور با اراده ملی اداره شود. وقتی اندیشههایی در سطح یک جامعه در قالب فرد یا یک جریان متضاد بایکدیگرند مثل برخی از اندیشههای اصلاحطلبان و اصولگرایان که احیانا در تضاد بایکدیگرند؛ این را چه باید کرد یک راهکار عمومی راهکار تقابل است.

وقتی تنوع و تفاوت هست، تکامل اتفاق می افتد. دولت و ملت همواره در یک ارتباط دو سویه تکوینی و تأسیسی نسبت به یکدیگرعمل می کنند. او هیچوقت درصدد حذف یک فکر و جریان فکری نبوده. همه رجال سیاسی در هر جریان و گروهیکه بودند مورد اهانت قرار گرفتند، یکنمونه نشان بدهید که یکی به خاطر اهانت میدان سیاست را ترک کرده باشد. نه. من هنوز از اندیشه احمدینژاد چیزی نگفتهام و این نکتهای که شما گفتید در نقطه مقابل آقای احمدینژاد است. بلی- هر اندیشهای سعی میکند بر اندیشه مقابل خود غلبه کند. راهکار ایشان چیره شدن بر حریف نیست. در مناظره که اهانت نبود ولی این اهانتها هیچوقت ایشان را از میدان سیاست خارج نکرده. دستاوردهای ما، پیش روی همه آن کسانی است که از دیدن حقیقت نمیهراسند و از وحشت روشنائی، به تاریکی و سیاهی و سیاهنمایی نمیگریزند. اما بهجد میگویم که هیچکس در ایران از میدان سیاست با اهانت خارج نشده و یکنفر را هم نمیتوانید مثال بزنید.

بله احمدینژاد با یک جریان تقابل دارد که آن جریان فکری نیست آن جریان ستم، اجحاف و استکبار است. طالبان پس از عقب نشینی به مناطق کوهستانی و دور دست، دوباره جنگ و گریز چریکی با دولت کرزای و نیروهای ناتو را شروع کردند که همچنان ادامه دارد و افق روشنی برای پایان آن متصور نیست. از اين انتقادات در سطح اقتصاد کلان که بگذريم، سفرهاي استاني فراوان احمدينژاد است که يکي از نقاط قوت فعاليت وي بود. ایشان به عنوان یک شاهزاده خانم پادشاهی متحد انگلیس، زندگی پر از نعمتی داشت. او که یک کاتولیک متعصب است پروتستانها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. مخالف آن چیزی که در سطح کشور تأیید و تصویب شده نبود. اگر چیزی در جمهوری اسلامی درست پیش نرود همه رییسجمهور را مقصر میدانند حتی اگر رییسجمهور در مورد آن مساله یا مسائل اختیاری نداشته باشد. متعاقباً دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا کمیتهای منتخب برای رسیدگی به این حادثه تشکیل دادند که شماری از جمهوریخواهان مخالف ترامپ نیز به آن ملحق شدند و از دولت درخواست کردند اسناد و شواهد مربوط به ریاست جمهوری ترامپ را در اختیارشان قرار دهد.